Rindu Zakat

Banyak orang yang menetapkan (membayarkan) haul zakatnya pada bulan Ramadhan. Karenanya, zakat fitrah senantiasa disandingkan dengan zakat mal dan yang lainnya demi mengejar keutamaan berbuat kebaikan pada bulan Ramadhan. Menariknya, tidak sedikit dari mereka yang mengeluarkan zakatnya pada 10 hari terakhir. Hal ini lebih disebabkan perhitungan uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima kebanyakan yang [...]

Kemiskinan dan Ideologi Zakat

Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan yang tak pernah habis dan selesai apabila hanya dikaji dengan teori-teori ilmiah. Pun demikian, kemiskinan tidak akan pernah terkikis habis bila hanya dijadikan wacana saja, harus ada langkah solutif, konkret dan revolusioner agar kemiskinan bisa terhapuskan dari muka bumi ini. Semestinya meneropong kemiskinan harus disertai dengan tindakan dan aksi nyata agar [...]

Dimensi Sosial Zakat

Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kaum dhuafa dan mustadzafin. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian manusia (Syahadah al-Insan) pada rukun Islam yang keempat dihadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan. Sebagai penutup bulan puasa, satu kewajiban lagi yang perlu dijalankan kaum muslim adalah [...]

Alternatif Pengelolaan Zakat

SATU tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Zakat yang dikelola oleh amil zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan. Kemudian dari sisi keparahan atau kedalaman tingkat kemiskinan, zakat juga bisa mengurangi beban orang miskin. Misalnya, orang miskin yang bekerja sebagai buruh sakit. Jika uang hasil kerjanya dipakai untuk berobat maka ia akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Tapi [...]

Bolehkah Berzakat dengan Harta Haram? (3-habis)

Staf Ahli Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dr Irfan Syauqi Beik mengungkapkan, konsep menyucikan harta pada zakat hanya berlaku pada harta yang benar dari sisi zat maupun proses. Dalam proses, syarat harta dikatakan benar sesuai tuntunan syariat dan sesuai aturan yang berlaku dalam sebuah komunitas. Zakat, kata Irfan, ibarat persembahan untuk Allah SWT. Jika mempersembahkan [...]

Bolehkah Berzakat dengan Harta Haram? (2)

Komisi Fatwa MUI mendasarkan keputusan tersebut pada firman Allah SWT, “Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS al-Baqarah [2]: 267). Harta haram, baik zat maupun cara memperolehnya, merupakan sesuatu yang tidak layak untuk dibelanjakan di jalan Allah. Karena, Allah [...]

 • Other Recent Articles

 • post thumbnail

  Zakat Mendorong Perkembangan Ilmu Pengetahuan (1)

  Salah satu hikmah terpenting syariat Islam tentang zakat adalah mendorong umat Islam menjadi cerdas dan maju dengan cahaya peradaban ilmu. Zakat sebagai ibadah maaliyah ijtimaiyyah dan obligatory system yang tiada duanya telah mendorong cendekiawan di berbagai negara tertantang untuk mengkaji ...
 • post thumbnail

  Strategi Pengelolaan Zakat

  Dalam Islam, zakat dibagi ke dalam dua macam, yaitu zakat jiwa atau fithrah dan zakat harta benda atau mal. Zakat yang pertama merupakan perintah yang paling banyak ditunaikan orang (kemungkinan besar karena ringan dan sangat sederhana). Adapun zakat fithrah harus ...
 • post thumbnail

  Jangan Takut Miskin Karena Berzakat!

  Zakat maal, yuk! Begitu ucap seorang teman pada suatu kesempatan. Ogah ah, nanti miskin lagi Jawab seorang lainnya dengan nada mentah. Diam-diam, saya tersenyum mendengar. Ya, zakat. Tentunya kita paham betul dengan hakikat ini. Dialah salah satu pilar tegaknya islam. ...
 • post thumbnail

  Pemberdayaan Ummat Melalui Zakat dengan Metode Ziqat Miskin

  Seperti dipahami, kajian tentang pembangunan (ekonomi) selama ini didominasi oleh pandangan yang sangat materialistik sehingga proses dan tujuan pembangunan amat reduksionis (Yustika dan Andrianto, 2008:6). Sistem ekonomi yang cenderung materialistik tersebut menimbulkan ketimpangan pendapatan dan ketidakmerataan kesejahteraan. Kasus ketimpangan pendapatan ...
 • post thumbnail

  Nabi Zulkifli AS dan Transisi Pengelolaan Zakat

  Salah seorang figur Nabi yang diungkap oleh Allah SWT dalam Al Quran dan layak untuk dijadikan contoh adalah Nabi Zulkifli AS. Secara garis keturunan, beliau adalah putera dari Nabi Ayyub AS. Nabi Zulkifli AS termasuk di antara profil Nabi yang ...
 • All Recent Articles